Aktualności

Slide
Konferencja "Innovations4Education" w Brukseli

W dniu 1 marca 2024 r. odbyła się w Brukseli konferencja "Innovations4Education", zorganizowana przez European Trade Union Committee for Education (ETUCE) i European Federation of Education Employers (EFEE), z
udziałem Polskiej Unii Edukacyjnej.

Slide
Slide
Posiedzenie Zarządu i RN PUE oraz Inauguracyjne posiedzenie Rady CDDiN

W dniu 2 lutego 2024 r. Zarząd PUE w obecności RN powołał Radę Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej w pełnym składzie osobowym. Następnie pod przewodnictwem Profesora Zbigniewa Marciniaka odbyło się uroczyste inauguracyjne posiedzenie Rady CDDiN

Slide
Slide
Konferencja SWPS, KFON, STO i PUE

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w siedzibie Uniwersytetu SWPS odbyła się konferencja „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI” Uniwersytetu SWPS, KFON, STO i PUE

Slide
Slide
Konferencja Akademii Górnośląskiej i CDDiN

W dniach 27 i 28 listopada 2023r. w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odbyła się konferencja „Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy – szanse i wyzwania”

Slide

O nas

Polska Unia Edukacyjna (PUE)

Polska Unia Edukacyjna jest organizacją dobrowolną, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządowej, zrzeszającą podmioty działające w obszarze edukacji i nauki lub wspomagające ten obszar. Celem działania Polskiej Unii Edukacyjnej jest reprezentowanie, doskonalenie, oraz kształtowanie obrazu polskiej edukacji i nauki. Za początek swojej działalności Polska Unia Edukacyjna przyjmuje pierwsze Walne Zgromadzenie Członków, które miało miejsce 15 stycznia 2000 roku.

Publikacje

Polska Unia Edukacyjna promuje publikacje zajmujące się doskonaleniem edukacji i nauki.

Niektóre z nich przedstawiamy poniżej.

Publikacje

Cele działalności

Polska Unia Edukacyjna stawia przed sobą ambitne zadanie oddziaływania na kształtowanie ustawodawstwa oraz polityki społecznej i ekonomicznej, dotyczącej sektora edukacji i nauki. Zadaniem PUE jest również kształtowanie wysokich standardów działalności gospodarczej, społecznej, dydaktycznej i badawczej, realizowanej w sferze edukacji i nauki.

W roku 2021 Polska Unia Edukacyjna utworzyła w tym celu Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN).

Podstawowym celem działalności PUE

jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej pracodawców.

Misją Polskiej Unii Edukacyjnej jest kształtowanie wysokich standardów oraz doskonalenie polskiej edukacji i nauki.

Współpraca

Polska Unia Edukacyjna jest członkiem Konfederacji Lewiatan oraz Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (European Federation of Education Employers – EFEE).
unnamed copy

Polska Unia Edukacyjna jest organizacją zrzeszającą pracodawców, działających w sektorze edukacji i nauki oraz w sektorach pracujących dla obu tych obszarów.

Członkami PUE mogą być szkoły, ich związki, uczelnie wyższe, ich wydziały i katedry, instytuty badawcze, wydawnictwa, twórcy programów, firmy szkoleniowe, a także inne podmioty pracujące dla edukacji i nauki.

CDDiN

Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN)

W roku 2021 Polska Unia Edukacyjna utworzyła wirtualne Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN).

Centrum upowszechnia i propaguje wyróżniające się metody, narzędzia i praktyki kształcenia oraz uprawiania nauki, stosowane w Polsce i za granicą.

W lutym 2024 Polska Unia Edukacyjna powołała Radę Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej.

pl_PLPolish