Aktualności

Omnia tempus habent

Najbardziej istotne wydarzenia jakie miały miejsce w Polskiej Unii Edukacyjnej lub z jej inspiracji i z jej udziałem.

Aktualności

Workshop „Modele finansowania niepublicznych uczelni akademickich”

15 marca 2024 w siedzibie Collegium Civitas odbył się workshop na temat finansowania niepublicznych uczelni akademickich, którego organizatorami byli Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych w porozumieniu z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Polska Unia Edukacyjna. Opis w załączniku: Workshop FRP+KRAUN+KRASP+PUE  Opis w załączniku: Modele finansowania NUA

Czytaj więcej »

Konferencja „Innovations4Education” w Brukseli

W dniu 1 marca 2024 r. odbyła się w Brukseli konferencja „Innovations4Education”, zorganizowana przez European Trade Union Committee for Education (ETUCE) i European Federation of Education Employers (EFEE), z udziałem Polskiej Unii Edukacyjnej. Anna Sobala-Zbroszczyk, reprezentująca PUE, przedstawiła na niej prezentację „Innovations targeted at improving community well-being” opis w załączniku: Innovations4Edu

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu i RN PUE oraz Inauguracyjne posiedzenie Rady CDDiN

W dniu 2 lutego 2024 r. Zarząd PUE, w obecności RN, powołał następujące osoby w skład  Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN) Polskiej Unii Edukacyjnej w pełnym składzie osobowym. Radę stanowią następujące osoby: Profesor Wiesław Banyś, Profesor Krzysztof Diks, Profesor Włodzisław Duch, Profesor Tomasz Giaro, Profesor Bogdan Góralczyk, Profesor Hubert Izdebski, Profesor Maria Kruk-Jarosz, Profesor Jerzy Lis, Profesor Stanisław Mocek, Profesor Joanna Moczydłowska, Profesor Adam Olejniczak, Profesor Jacek Popiel, Profesor Tomas Szapiro, Profesor Gertruda Uścińska,Profesor Krzysztof Zaremba. Tego samego dnia pod przewodnictwem Profesora Zbigniewa Marciniaka odbyło się uroczyste inauguracyjne posiedzenie Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej CDDiN Polskiej Unii

Czytaj więcej »

Konferencja „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI”

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie odbyła się konferencja „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI”, organizowana przez Uniwersytet SWPS, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Społeczne Towarzystwo Oświatowe oraz  Polską Unię Edukacyjną. Dokładne informacje o konferencji i rejestracja znajdują się na stronie: www.swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/konferencje-i-seminaria/34883-edukacja-dla-przyszlosci

Czytaj więcej »

Propozycja złożona Minister Izabeli Leszczynie

W dniu 5 stycznia 2024 r. Polska Unia Edukacyjna wspólnie z Federacją Przedsiębiorców Polskich złożyły Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczynie propozycję stworzenia Komisji, która przygotuje projekt kompleksowej naprawy polskiego systemu ochrony zdrowia, na podstawie dokładnej analizy jegofunkcjonowania.

Czytaj więcej »

Wystąpienia z Forum Metodycznego Merito 2023

W dniach 16 i 17 listopada odbyło się w Uniwersytecie WSB we Wrocławiu Forum Metodyczne Grupy Merito 2023 „Metodyka(a) Przyszłości. Zmiany w Edukacji Wyższej”. Oto niezwykle ciekawe i bardzo aktualne wystąpienia z tego Forum „Jak sztuczna inteligencja zmieni edukację?” prof. Wodzisław Duch „HYFLEX courses in terms of instructional design” – prof. B. Beatty „Student EngAIgement: Students and New Technologies.” – L. Eaton „MOOC inspiracji. Angażujące nauczanie zdalne i nie tylko ” dr Komendant-Brodowska i dr Baczko-Dombi „W jaki sposób technologia zmienia rolę metodyka?” – lek. D. Chrapek

Czytaj więcej »

Forum Metodyczne Grupy Merito 2023

17 listopada zakończyło się dwudniowe Forum Metodyczne Grupy Merito dedykowane branży szkolnictwa wyższego. Tegoroczna edycja odbyła się w gmachu Uniwersytet WSB Merito Wrocław pod nazwą „Metodyk(a) Przyszłości. Zmiany w edukacji wyższej” i zorganizowana została we współpracy z Polską Unią Edukacyjną. Pierwszego dnia trwały intensywne dyskusje online z udziałem ekspertów m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, UMK, Collegium Civitas, Edukatorium i San Francisco State University. Tematem przewodnim było dostosowanie edukacji do gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji. Omawiano również, jak efektywnie wykorzystać nowoczesne narzędzia w dydaktyce akademickiej, wspierając studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Tego dnia w wydarzeniu uczestniczyło łącznie 300 osób reprezentujących 40

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 13 listopada 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej. Zarząd omówił między innymi zamiar wspólnej inicjatywy PUE i Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych w sprawie finansowania uczelni niepublicznych oraz koncepcję trzydniowej międzynarodowej Konferencji „Przyszłość Szkolnictwa Wyższego II”, organizowanej wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Narodową Agencją Współpracy Akademickiej.

Czytaj więcej »

Decyzja Zarządu

Na podstawie decyzji Zarządu z dnia 20 stycznia 2023 r. o utworzeniu Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej, z dniem 1 lipca 2023r. Zarząd powołał Pana Profesora dr hab. Zbigniewa Marciniaka na funkcję Przewodniczącego tej Rady. Działania Przewodniczącego Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE są wykonywana pro bono, tak jak praca członków wszystkich organów Polskiej Unii Edukacyjnej.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 3 marca 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej. Zarząd podjął decyzję o przyjęciu do PUE Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, omówił Konferencję „Ciągłość kształcenia” organizowaną z i pod patronatem CDDiN PUE przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet SWPS, KFON i STO, a także towarzyszący jej program wizyt studyjnych dyrektorów szkół oraz prodziekanów i prorektorów ds. nauczania uczelni wyższych. Ponadto Zarząd omówił projekt składany do Fundacji Fulbrighta, dotyczący seminariów w siedmiu najważniejszych krajowych ośrodkach akademickich na temat najnowszych narzędzi kształcenia w USA i na świecie.

Czytaj więcej »

Konferencja Attractiveness of the Teaching Profession

W dniach 30 i 31 stycznia 2023 r. odbyła się w Warszawie konferencja “Attractiveness of the Teaching Profession” (Atrakcyjność zawodu nauczyciela/wykładowcy), zorganizowana przez European Trade Union Committee for Education (ETUCE) i European Federation of Education Employers (EFEE) z udziałem Polskiej Unii Edukacyjnej.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 20 stycznia 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej. Zarząd podjął decyzję o przyjęciu do Polskiej Unii Edukacyjnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, o utworzeniu Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE oraz o zaproszeniu do Polskiej Unii Edukacyjnej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Czytaj więcej »

Walne Zgromadzenie PUE

 20 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Unii Edukacyjnej. Zaproszeni goście mówili o jej dorobku i przekazali życzenia dalszego jej rozwoju. Walne Zgromadzenie wybrało Radę Nadzorczą PUE na następną kadencję w osobach Jerzego Malca (Przewodniczącego) oraz Marty Adamczyk, Witolda Bieleckiego, Grzegorza Cygonika, Zdzisławy Dacko-Pikiewicz i Zygmunta Puchalskiego (Członków). W przerwie WZ odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PUE. Na następne dwa lata został powołany Zarząd PUE w składzie Mieczysław Błoński (Prezes) oraz Roman Cieślak, Maciej Kolasiński, Jadwiga Koralewicz, Maria Kotowska i Anna Sobala-Zbroszczyk (Wiceprezesi).

Czytaj więcej »

Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (EFEE)

13 grudnia 2022 r. w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (European Federation od Education Employers), której członkiem jest Polska Unia Edukacyjna. Podczas Walnego Zgromadzenia organizacje należące do EFEE wybrały jej nowy Executive Committee, do którego ponownie wszedł Prezes Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE

W dniu 25 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE. Przedmiotem obrad było omówienie konferencji zorganizowanych przez Polską Unię Edukacyjną i Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE w roku 2022, plany wydarzeń naukowych PUE i CDDIN na rok 2023, uzupełnienie kierownictwa Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej, wstępne przedstawienie nowych potencjalnych organizacji członkowskich PUE i omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia PUE, planowanego na dzień 20 stycznia 2023 roku.

Czytaj więcej »

Seminarium „European Social Partners in Education Promoting Environmental Sustainability in School Learning, Teaching and Management”

W dniach 19 i 20 października odbyło się w Warszawie seminarium „European Social Partners in Education Promoting Environmental Sustainability in School Learning, Teaching and Management”, zorganizowane przez europejskie federacje EFEE i ETUCE, Polską Unię Edukacyjną, 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie oraz Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

Czytaj więcej »

Konferencja „Przyszłość Szkolnictwa Wyższego w Krakowie”

W dniach 15 i 16 września pod patronatem Przewodniczącego KRASP odbyła się w Krakowie Konferencja „Przyszłość Szkolnictwa Wyższego”, zorganizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowską Akademię Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zapis video z Konferencji znajduje się na stronie www.konferencjapue.ka.edu.pl Ze Sprawozdaniem z Konferencji możecie się Państwo zapoznać pod tym adresem: [LINK]

Czytaj więcej »

Wyrażenie solidarności z Ukrainą

  Polska Unia Edukacyjna wyraziła swoją solidarność z walczącą Ukrainą. Organizacje członkowskie PUE od kilku tygodni organizują pomoc materialną dla mieszkańców wielu miejscowości w Ukrainie, przyjmują studentów i uczniów z Ukrainy oraz wspierają ich w różny możliwy sposób (organizują dla nich pomoc psychologiczną, językową, socjalną, związaną z załatwianiem spraw urzędowych i innych).

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE

W dniu 7 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej, z udziałem członków Rady Nadzorczej. Zarząd podjął uchwały o utworzeniu Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE (CDDiN) oraz o powołaniu z dniem 1 stycznia 2022 r. profesora Zbigniewa Marciniaka na stanowisko Dyrektora Centrum.

Czytaj więcej »

Forum Metodyczne – lekcja fińska

W dniach 13 i 14 września odbyło się Forum Metodyczne dla Szkół Średnich – Lekcja Fińska, zorganizowane pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. Forum było poświęcone zmianom, jakie zachodzą w kształceniu na poziomie średnim. Mówcami i uczestnikami Forum byli wyróżniający się dydaktycy z Polski i Finlandii.

Czytaj więcej »

Forum Metodyczne 2021

W dniach 26 i 27 maja 2021 r. odbyło się Forum Metodyczne 2021, zorganizowane pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej przez TEB Akademię w Poznaniu. Forum było poświęcone akademickiej edukacji zdalnej w warunkach pandemii. Mówcami i uczestnikami Forum byli przedstawiciele publicznych i niepublicznych uczelni, organizacji związanych z edukacją oraz Europejskiej Federacji EFEE. Informacje o programie Forum Prezentacje związane z wystąpieniami na Forum

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE

W dniu 9 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE. Przedmiotem obrad było omówienie przygotowań do Forum Metodycznego 2021, ogłoszenie w czasie Forum utworzenia Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej oraz wybór kandydatów PUE do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej »

Walne Zgromadzenie PUE

W roku bieżącym Polska Unia Edukacyjna obchodzi dwudziestolecie swego istnienia. W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się jubileuszowe Walne Zgromadzenie PUE, na którym zaproszeni goście mówili o jej dorobku oraz przekazali życzenia dalszego jej rozwoju. Walne Zgromadzenie wybrało Radę Nadzorczą PUE na następną kadencję w osobach Jerzego Malca (Przewodniczącego) oraz Witolda Bieleckiego, Grzegorza Cygonika, Zdzisławy Dacko-Pikiewicz i Anny Sobali-Zbroszczyk (Członków). Na następne dwa lata został również powołany Zarząd PUE w składzie Mieczysław Błoński (Prezes) oraz Roman Cieślak, Maciej Kolasiński, Jadwiga Koralewicz i Krystyna Starczewska (Wiceprezesi). Zarząd podziękował za gratulacje, jakie zostały złożone oraz wpłynęły do Polskiej Unii Edukacyjnej z

Czytaj więcej »

Pismo PUE z 9.09.2020 r. do Wiceministrów Wojciecha Maksymowicza i Anny Budzanowskiej r. w sprawie zorganizowania z inicjatywy MNiSW przez NCBiR konkursu „Uczelnia Cyfrowa”

Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister, W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy (związanego z ze środkami na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności przyznanymi Polsce przez Unię Europejską), zgłaszamy propozycję konkursu dedykowanego polskim uczelniom wyższym publicznym i niepublicznym, który umożliwiłby im osiągnięcie statusu uczelni cyfrowych. Wraz z pojawieniem się pandemii, zgodnie z rekomendacjami MNiSW, polskie uczelnie wyższe w możliwie najkrótszym czasie, wykorzystały własne zasoby, posiadaną infrastrukturę i kompetencje, dostosowując się ad hoc do warunków lock-down i zdalnego nauczania. Biorąc pod uwagę przedłużającą się pandemię oraz zmieniające się okoliczności, które wskazują, że zdalna forma edukacji stanie się

Czytaj więcej »

Pismo Prezydenta Konfederacji Lewiatan do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z dnia 26 maja 2020 r.

Szanowna Pani Marszałek, W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 382), zwracam się z prośbą o rozszerzenie projektu o wsparcie dla niepublicznych uczelni wyższych. Apelujemy o zwolnienie uczelni z obowiązku płacenia składek ZUS przez okres trzech miesięcy w odniesieniu do pracowników dydaktycznych, administracyjnych i badawczych. Taka możliwość stanowiłaby działanie osłonowe i rekompensujące straty poniesione przez uczelnie w związku z pandemią COVID-19, wynikające z konieczności przechodzenia na pracę i naukę zdalną i zmniejszenia przychodów z czesnego.

Czytaj więcej »

Wypowiedź w trakcie posiedzenia komisji „Covidowej” w MNiSW dotycząca funkcjonowanie uczelni niepublicznych

FUNKCJONOWANIE UCZELNI NIEPUBLICZNYCH Dr Mieczysław Błoński, Prezes Zarządu, Polska Unia Edukacyjna (Wypowiedź w trakcie posiedzenia komisji „Covidowej” w MNiSW w dniu 20.05.2020) Według danych otrzymanych od MNiSW, wydatki z Budżetu Państwa na całe szkolnictwo wyższe w roku 2019 wyniosły 24,1 mld złotych, z tego tylko nieco ponad 2% przeznaczono na niepubliczne szkolnictwo wyższe. Tymczasem w uczelniach niepublicznych kształci się 26,7 % wszystkich polskich studentów. Uczelnie niepubliczne, podobnie jak publiczne, reprezentują różny poziom nauczania i działalności naukowej. Pewna liczba uczelni niepublicznych uzyskuje regularnie wysokie oceny od Polskiej Komisji Akredytacyjnej, osiągnęła najwyższe noty w ostatniej ocenie parametrycznej za działalność naukową oraz

Czytaj więcej »

Pismo Prezydenta Konfederacji Lewiatan do Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego z dnia 14 maja 2020 r.

Szanowny Panie Ministrze, w związku z bieżącą sytuacją wywołaną skutkami panemii związanej z COVID-19 zwracam się z prośbą o uruchomienie programu dotyczącego dofinansowania zdalnego nauczania w uczelniach, na wzór programu „Zdalna szkoła” przygotowanego przez resort cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Program tego typu jest szczególnie istotny dla sektora uczelni niepublicznych, które przede wszystkim reprezentuje Konfederacja Lewiatan. Uczelnie w trybie pilnym musiały zmierzyć się z wyzwaniem pracy i nauki zdalnej, ale wiele problemów pojawi się w tym zakresie także w dłuższej perspektywie. Sektor niepublicznego szkolnictwa wyższego, nie otrzymujący środków publicznych na swoją podstawową działalność w zakresie kształcenia studentów

Czytaj więcej »

Pismo Komisarz Europejskiej Mariyi Gabriel do PUE z dnia 13 maja 2020 r.

Dear Dr. Blonski, I thank you for your letter of 31 March 2020 regarding the impact of COVID-19 on the higher education sector, and more particularly on private higher education institutions in Poland. I appreciate very much your feedback. The Commission is working closely with EU Education Ministries, Erasmus+ National Agencies, representatives from higher education networks and student organisations to provide solid support to the EU’s higher education institutions, their staff and students during these trying times, so as to best complement the various actions taken at regional and national level. There are a number of EU-level instruments, which

Czytaj więcej »

Pismo MNiSW do Wicepremier Jadwigi Emilewicz z dnia 11 maja 2020 r.

Szanowna Pani Premier, podejmowane w ostatnim czasie działania mające na celu wsparcie gospodarki i obywateli w dobie pandemii COVID-19 w istotny i pozytywny sposób przekładają się na stabilizację sytuacji w Polsce. Wyrażając uznanie dla wysiłku włożonego w wypracowanie trafnych rozwiązań osłonowych, inicjowanych w znacznej mierze przez Panią Premier, pragnę jednocześnie zwrócić uwagę na trudną sytuację uczelni niepublicznych, która w mojej ocenie również wymaga interwencji. Podobnie jak większość podmiotów publicznych jak i prywatnych, uczelnie zostały postawione przed koniecznością przestawienia ad hoc sposobu funkcjonowania i realizacji zadań na tryb zdalny. Skala problemów organizacyjnych występujących w tym zakresie w uczelniach może być uznana za szczególnie

Czytaj więcej »

Pismo Prezydenta Konfederacji Lewiatan do Wicepremiera Jarosława Gowina z dnia 25 marca 2020 r.

Szanowny Panie Premierze, W nawiązaniu do konsultacji pakietu projektów ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR, Konfederacja Lewiatan przedstawia, w załączeniu, postulaty sektora niepublicznego szkolnictwa wyższego zrzeszonego w naszej organizacji. Z poważaniem,Maciej WituckiPrezydent Konfederacji Lewiatan Pismo w pdf

Czytaj więcej »

Mail PUE do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r.

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze, W związku z wypowiedzią Pani Minister (link) oraz komunikatem z dnia dzisiejszego, zamieszczonym na stronie MNiSW, w którym rekomenduje się uczelniom zawieszenie pobierania od studentów opłat za studia, informuję uprzejmie, co następuje: Komunikat może spowodować poważne konsekwencje dla szkolnictwa wyższego, zwłaszcza niepublicznego. Uczelnie niepubliczne obecnie angażują ogromne środki własne, aby zapewnić studentom normalne kształcenie, zrealizować w całości zajęcia przewidziane programem i zapewnić im osiągnięcie punktów ECTS, zgodnie z par. 1 ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 11 marca 2020 r. w w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 15 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu PUE. Przedmiotem obrad było zaangażowanie poszczególnych członków organizacji w realizację Programu Działania PUE na lata 2018-2020 oraz możliwości zaangażowania organizacji w realizację projektów w obszarze szkolnictwa finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gospodarzem posiedzenia było Collegium Civitas.

Czytaj więcej »

Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja autorstwa dr. Andrzeja Rozmusa zatytułowana „Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej”. Autor, na co dzień Prorektor ds. Nauczania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, podejmuje głęboką refleksję nad wpływem transformacji ustrojowej i neoliberalnych reform na obszar szkolnictwa wyższego w Polsce. Refleksje te dotyczą wymiaru ideologicznego, organizacji procesu kształcenia i praktyki dydaktycznej oraz wymiaru instytucjonalnego edukacji akademickiej. Publikacja uwzględnia również zmiany wprowadzane Konstytucją dla Nauki. Przedstawione wnioski mają silne umocowanie w przeprowadzonych przez autora badaniach empirycznych społeczności studenckiej. Książka ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej

Czytaj więcej »

Workshop "Modele finansowania niepublicznych uczelni akademickich"

15 marca 2024 w siedzibie Collegium Civitas odbył się workshop na temat finansowania niepublicznych uczelni akademickich, którego organizatorami byli Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych w porozumieniu z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół…

Konferencja "Innovations4Education" w Brukseli

W dniu 1 marca 2024 r. odbyła się w Brukseli konferencja „Innovations4Education”, zorganizowana przez European Trade Union Committee for Education (ETUCE) i European Federation of Education Employers (EFEE), z udziałem Polskiej Unii Edukacyjnej. Anna…
Posiedzenie Zarządu i RN PUE oraz Inauguracyjne posiedzenie Rady CDDiN

Posiedzenie Zarządu i RN PUE oraz Inauguracyjne posiedzenie Rady CDDiN

W dniu 2 lutego 2024 r. Zarząd PUE, w obecności RN, powołał następujące osoby w skład  Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN) Polskiej Unii Edukacyjnej w pełnym składzie osobowym. Radę stanowią następujące osoby:…
Konferencja „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI”

Konferencja „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI”

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie odbyła się konferencja „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI”, organizowana przez Uniwersytet SWPS, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Społeczne Towarzystwo Oświatowe oraz…

Propozycja złożona Minister Izabeli Leszczynie

W dniu 5 stycznia 2024 r. Polska Unia Edukacyjna wspólnie z Federacją Przedsiębiorców Polskich złożyły Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczynie propozycję stworzenia Komisji, która przygotuje projekt kompleksowej naprawy polskiego systemu ochrony zdrowia, na podstawie…
Wystąpienia z Forum Metodycznego Merito 2023

Wystąpienia z Forum Metodycznego Merito 2023

W dniach 16 i 17 listopada odbyło się w Uniwersytecie WSB we Wrocławiu Forum Metodyczne Grupy Merito 2023 „Metodyka(a) Przyszłości. Zmiany w Edukacji Wyższej”. Oto niezwykle ciekawe i bardzo aktualne wystąpienia z tego Forum…
Konferencja "Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy - szanse i wyzwania"

Konferencja "Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy - szanse i wyzwania"

W dniach 27 i 28 listopada 2023r. w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odbyła się konferencja „Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy – szanse i wyzwania”, zorganizowana przez AG wspólnie z…
Forum Metodyczne Grupy Merito 2023

Forum Metodyczne Grupy Merito 2023

17 listopada zakończyło się dwudniowe Forum Metodyczne Grupy Merito dedykowane branży szkolnictwa wyższego. Tegoroczna edycja odbyła się w gmachu Uniwersytet WSB Merito Wrocław pod nazwą „Metodyk(a) Przyszłości. Zmiany w edukacji wyższej” i zorganizowana została…

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 13 listopada 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej. Zarząd omówił między innymi zamiar wspólnej inicjatywy PUE i Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych w sprawie finansowania uczelni niepublicznych oraz koncepcję trzydniowej…

Decyzja Zarządu

Na podstawie decyzji Zarządu z dnia 20 stycznia 2023 r. o utworzeniu Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej, z dniem 1 lipca 2023r. Zarząd powołał Pana Profesora dr hab. Zbigniewa Marciniaka…

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 3 marca 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej. Zarząd podjął decyzję o przyjęciu do PUE Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, omówił Konferencję „Ciągłość kształcenia” organizowaną z i pod patronatem CDDiN…

Konferencja Attractiveness of the Teaching Profession

W dniach 30 i 31 stycznia 2023 r. odbyła się w Warszawie konferencja “Attractiveness of the Teaching Profession” (Atrakcyjność zawodu nauczyciela/wykładowcy), zorganizowana przez European Trade Union Committee for Education (ETUCE) i European Federation of…

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 20 stycznia 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej. Zarząd podjął decyzję o przyjęciu do Polskiej Unii Edukacyjnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, o utworzeniu Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE oraz…

Walne Zgromadzenie PUE

 20 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Unii Edukacyjnej. Zaproszeni goście mówili o jej dorobku i przekazali życzenia dalszego jej rozwoju. Walne Zgromadzenie wybrało Radę Nadzorczą PUE na następną kadencję w osobach…

Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (EFEE)

13 grudnia 2022 r. w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (European Federation od Education Employers), której członkiem jest Polska Unia Edukacyjna. Podczas Walnego Zgromadzenia organizacje należące do EFEE wybrały jej…

Posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE

W dniu 25 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE. Przedmiotem obrad było omówienie konferencji zorganizowanych przez Polską Unię Edukacyjną i Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE w roku 2022,…

Seminarium "European Social Partners in Education Promoting Environmental Sustainability in School Learning, Teaching and Management"

W dniach 19 i 20 października odbyło się w Warszawie seminarium „European Social Partners in Education Promoting Environmental Sustainability in School Learning, Teaching and Management”, zorganizowane przez europejskie federacje EFEE i ETUCE, Polską Unię…

Konferencja „Przyszłość Szkolnictwa Wyższego w Krakowie”

W dniach 15 i 16 września pod patronatem Przewodniczącego KRASP odbyła się w Krakowie Konferencja „Przyszłość Szkolnictwa Wyższego”, zorganizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowską Akademię Andrzeja Frycza Modrzewskiego.…

Przewodniczący Rady Nadzorczej PUE członkiem Rady Głównej Konfederacji

W dniu 9 czerwca Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan wybrało profesora Jerzego Malca, prorektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Unii Edukacyjnej, na trzyletnia kadencję do nowej Rady Głównej Konfederacji.

Pismo do Wicepremiera P. Glińskiego w sprawie "zerowej" stawki VAT na książki i prasę

PUE pragnie pogratulować Panu Premierowi podjęcia skutecznych działań w doprowadzeniu do decyzji Unii Europejskiej, zezwalającej na zastosowanie w polskim prawie „0” VAT na książki i prasę. Pismo w pdf

Pismo do Ministra P. Czarnka w sprawie wyrównania zasad finansowania uczelni publicznych i niepublicznych

Z uznaniem przyjęliśmy wiadomość, iż z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki podjęto prace nad wyrównaniem zasad finansowania publicznych i niepublicznych szkół wyższych. PUE deklaruje pomoc w przygotowaniu zasad finansowania uczelni niepublicznych. Pismo w pdf

Wyrażenie solidarności z Ukrainą

  Polska Unia Edukacyjna wyraziła swoją solidarność z walczącą Ukrainą. Organizacje członkowskie PUE od kilku tygodni organizują pomoc materialną dla mieszkańców wielu miejscowości w Ukrainie, przyjmują studentów i uczniów z Ukrainy oraz wspierają ich…

Powołanie Zastępczyń Dyrektora CDDiN

W dniu 13 stycznia Zarząd Polskiej Unii Edukacyjnej postanowił powołać dr hab. Małgorzatę Baran i dr Anitę Zarzycką na stanowiska Zastępczyń Dyrektora Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN) PUE.

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 12 stycznia Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski nadesłał odpowiedź na pismo Polskiej Unii Edukacyjnej dotyczące dofinansowania szkół. Pismo Ministra Dariusza Piontkowskiego.

Posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE

W dniu 7 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej, z udziałem członków Rady Nadzorczej. Zarząd podjął uchwały o utworzeniu Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE (CDDiN) oraz o powołaniu z dniem 1…

Forum Metodyczne – lekcja fińska

W dniach 13 i 14 września odbyło się Forum Metodyczne dla Szkół Średnich – Lekcja Fińska, zorganizowane pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. Forum było poświęcone zmianom, jakie zachodzą…

Forum Metodyczne 2021

W dniach 26 i 27 maja 2021 r. odbyło się Forum Metodyczne 2021, zorganizowane pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej przez TEB Akademię w Poznaniu. Forum było poświęcone akademickiej edukacji zdalnej w warunkach pandemii. Mówcami i uczestnikami…

Posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE

W dniu 9 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE. Przedmiotem obrad było omówienie przygotowań do Forum Metodycznego 2021, ogłoszenie w czasie Forum utworzenia Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej oraz wybór…

Walne Zgromadzenie PUE

W roku bieżącym Polska Unia Edukacyjna obchodzi dwudziestolecie swego istnienia. W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się jubileuszowe Walne Zgromadzenie PUE, na którym zaproszeni goście mówili o jej dorobku oraz przekazali życzenia dalszego…

Wybór Prezesa Zarządu PUE dr Mieczysława Błońskiego do Executive Committee Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji EFEE

W dniu 19 października br. Walne zgromadzenie Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji EFEE, złożone z przedstawicieli pięćdziesięciu organizacji z dwudziestu trzech państw wybrało Prezesa Zarządu PUE dr Mieczysława Błońskiego do Executive Committee tej Federacji.
pl_PLPolish