CDDiN

Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN)

W roku 2021r. Polska Unia Edukacyjna utworzyła wirtualne Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN).

Centrum upowszechnia i propaguje wyróżniające się metody, narzędzia i praktyki kształcenia oraz uprawiania nauki, stosowane w Polsce i za granicą.

Od tego czasu, z inspiracji, we współorganizacji oraz pod patronatem Centrum, odbyły się następujące konferencje i sympozja:

1.W dniach 26 i 27 maja 2021r. odbyło się Forum Metodyczne 2021, zorganizowane pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej przez TEB Akademię w Poznaniu. Forum było poświęcone akademickiej edukacji zdalnej w warunkach pandemii.

2. W dniach 13 i 14 września 2021r. odbyło się Forum Metodyczne dla Szkół Średnich – Lekcja Fińska, zorganizowane pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. Forum było poświęcone zmianom, jakie zachodzą w kształceniu na poziomie średnim. Mówcami i uczestnikami Forum byli wyróżniający się dydaktycy z Polski i Finlandii.

3. W dniach 15 i 16 września 2022r. pod patronatem Przewodniczącego KRASP odbyła się w Krakowie Konferencja „Przyszłość Szkolnictwa Wyższego”, zorganizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowską Akademię Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

4. W dniach 19 i 20 października 2022r. odbyło się w Warszawie seminarium „European Social Partners in Education Promoting Environmental Sustainability in School Learning, Teaching and Management”, zorganizowane przez europejskie federacje EFEE i ETUCE, Polską Unię Edukacyjną, 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie oraz Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

 

5. W dniach 30 i 31 stycznia 2023 r. odbyła się w Warszawie konferencja “Attractiveness of the Teaching Profession”, zorganizowana przez European Trade Union Committee for Education (ETUCE) i European Federation of Education Employers (EFEE), z udziałem Polskiej Unii Edukacyjnej.

6. W dniu 16 marca 2023r. odbyła się w Warszawie konferencja „Chat GPT – Szansa czy zagrożenie”, zorganizowana pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej przez Akademię im Leona Koźmińskiego.

7. W dniach 16 i 17 listopada 2023r. odbyło się w Uniwersytecie WSB we Wrocławiu Forum Metodyczne Grupy Merito, pt. „Metodyka(a) Przyszłości. Zmiany w Edukacji Wyższej”, zorganizowane wspólnie z Polską Unią Edukacyjną i przeznaczone dla ogółu krajowych uczelni publicznych i niepublicznych.

8. W dniach 27 i 28 listopada 2023r. w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odbyła się konferencja „Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy – szanse i wyzwania”, zorganizowana wspólnie z Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej.

Rada Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN)

W lutym 2024 Polska Unia Edukacyjna powołała Radę Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej w następującym składzie: 

PRZEWODNICZĄCY RADY:
Profesor Zbigniew Marciniak


CZŁONKOWIE RADY:
Profesor Wiesław Banyś
Profesor Krzysztof Diks
Profesor Włodzisław Duch
Profesor Tomasz Giaro
Profesor Bogdan Góralczyk
Profesor Hubert Izdebski
Profesor Maria Kruk-Jarosz
Profesor Jerzy Lis
Profesor Stanisław Mocek
Profesor Joanna Moczydłowska
Profesor Adam Olejniczak
Profesor Jacek Popiel
Profesor Tomasz Szapiro
Profesor Gertruda Uścińska
Profesor Krzysztof Zaremba

Rada wyznacza kierunki działalności Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej

pl_PLPolish