+48 32 295 93 40

rektorat@wsb.edu.pl

Ul. Cieplaka 1 c, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Akademia WSB

Nadawanie tytułu profesora nauk ekonomicznych, stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz doktora nauk ekonomicznych i nauk społecznych. Kształcenie na poziomie wyższym – I, II i III stopnia.

Opis działalności

Akademia WSB jest akademicką uczelnią niepubliczną, która posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych, posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, pedagogika oraz nauki o bezpieczeństwie. Kształci w 5 lokalizacjach (w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie) na 18 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business), jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych), prowadzi studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie. Akademia WSB to nie tylko silne centrum naukowo-badawcze, to także prężny ośrodek kształcenia ustawicznego. Realizując ideę kształcenia przez całe życie Uczelnia prowadzi Uniwersytety Dziecięce i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Kształci młodzież w ramach oferty „Otwartej Akademii Nauki” w szkołach średnich oraz prowadzi przy Uczelni żłobek – „Akademię Maluszka”.

Jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, której wydział otrzymał wyróżniającą ocenę instytucjonalną PKA. Ponadto AWSB posiada wyróżniającą akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych na kierunku zarządzanie. Według Rankingu Rzeczpospolitej 2018 Wydział Nauk Stosowanych AWSB plasuje się na 3 miejscu w Polsce wśród wydziałów uczelni publicznych i niepublicznych kształcących na kierunkach ekonomicznych. Na przestrzeni prawie 25 lat uczelnia wypromowała łącznie ponad 35 000 absolwentów. Aktualnie w Akademii WSB kształci się ponad 11 tyś. studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i seminarium doktorskiego.

Osoba reprezentująca w PUE: Rektor – dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. nadzw.

Działalność: Kształcenie młodzieży.

Rok założenia: 1995

pl_PLPolish