+48 61 655 33 72

kancelaria@poznan.merito.pl

ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań

UNIWERSYTET WSB MERITO POZNAŃ

Na strukturę Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu składają się: Wydział Finansów i Zarządzania w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie oraz Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie. W ofercie znajdują się wszystkie rodzaje studiów, szkolenia oraz studia MBA. WSB w Poznaniu współpracuje z wykładowcami szkół wyższych z całej Polski, korzystając jednocześnie z wiedzy i doświadczenia wykładowców zagranicznych. Grono pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni tworzy około 400 nauczycieli akademickich na wydziałach w całej Polsce. Dostęp do najświeższych danych rynkowych, prognozowanie trendów oraz tworzenie programów studiów możliwe jest dzięki działaniu Kierunkowych Rad Programowych, w skład których wchodzą przedstawiciele firm i instytucji związanych z daną branżą. UWSB w Poznaniu od lat plasuje się jako lider rankingu Perspektywy wśród uczelni niepublicznych w Wielkopolsce. Potwierdzeniem jakości studiów na kierunkach biznesowych WSB w Poznaniu jest międzynarodowa akredytacja International Accreditation Council for Business Education. Uniwersytet wchodzi w skład Federacji Naukowej WSB-DSW Merito. Federacja Naukowa WSB-DSW Merito to pierwsza w Polsce federacja naukowa powołana na mocy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 roku. Jest to jednostka naukowa skupiająca pięć niepublicznych uczelni akademickich. Jej celem jest synergia potencjału naukowego uczelni – jednostek uczestniczących, a współpraca pracowników naukowych i działania Federacji prowadzą do wytworzenia nowej, wyższej jakości w zakresie badań naukowych.

Osoba reprezentująca w PUE: Maciej Kolasiński, przedstawiciel Założyciela uczelni, Wiceprezes Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito

Działalność: Kształcenie na poziomie wyższym - licencjackim, magisterskim oraz podyplomowym. Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne w 8 dyscyplinach (za pośrednictwem Federacji Naukowej WSB-DSW Merito).

Rok założenia: 1994

pl_PLPolish