+48 71 376 23 30

kancelaria@wroclaw.merito.pl

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

UNIWERSYTET WSB MERITO WROCŁAW

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu od ponad 20 lat z powodzeniem kształci wysokiej klasy specjalistów i menedżerów. Uczelnię tworzą dwa wydziały: Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz Wydział Ekonomiczny w Opolu. Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu jest uczelnią akademicką, największą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. W ofercie znajdują się studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz studia MBA. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Dzięki aktywnej współpracy ze środowiskiem biznesowym jest ważnym uczestnikiem życia gospodarczego Wrocławia i regionu. Jej strategicznym partnerem międzynarodowym jest Franklin University z USA.
Uniwersytet wchodzi w skład Federacji Naukowej WSB-DSW Merito. Federacja Naukowa WSB-DSW Merito to pierwsza w Polsce federacja naukowa powołana na mocy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku. Jest to jednostka naukowa skupiająca pięć niepublicznych uczelni akademickich. Jej celem jest synergia potencjału naukowego uczelni – jednostek uczestniczących.

Osoba reprezentująca w PUE: Maciej Kolasiński, przedstawiciel Założyciela uczelni, Wiceprezes Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito

Działalność: Kształcenie na poziomie wyższym - licencjackim, magisterskim oraz podyplomowym. Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne w 8 dyscyplinach (za pośrednictwem Federacji Naukowej WSB-DSW Merito).

Rok założenia: 1998

pl_PLPolish