+48 17 866 11 11

wsiz@wsiz.rzeszow.pl

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) prowadzi kształcenie na 14 kierunkach studiów na poziomie licencjackim i na 7 kierunkach studiów na poziomie dziennym. Uczelnia kształci 1450 cudzoziemców, z których znaczna liczba realizuje studia anglojęzyczne (Aviation Management/General Aviation, International Management, Information Technology). Uczelnia prowadzi działalność naukową w 6 dyscyplinach, w ramach których realizowane są projekty badawcze finansowane ze środków NCN, NCBiR, MNiSW (program „Dialog”) i Komisji Europejskiej, a także ze środków własnych WSIiZ. Działalność naukowa wspierana jest przez centra wdrożeniowe i usługowe.

Osoba reprezentująca w PUE: Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania prof. WSIiZ dr hab. Tadeusz Pomianek

Działalność: Prowadzenie studiów na poziomie licencjackim i magisterskim; uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie: nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Rok założenia: 1996

pl_PLPolish