Dla dobra polskiej Edukacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Polish Union of Education

Polska Unia Edukacyjna jest organizacją dobrowolną, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządowej, zrzeszającą podmioty działające w obszarze edukacji i nauki lub wspomagające ten obszar.

Za początek swojej działalności Polska Unia Edukacyjna przyjmuje     I Walne Zgromadzenie Członków, które miało miejsce 15 stycznia 2000 roku. Celem działania Polskiej Unii Edukacyjnej jest reprezentowanie, doskonalenie oraz kształtowanie obrazu polskiej edukacji i nauki.

alk
LOGO PROWLY
swps
collegium_civitas
humanitas
uczelnia_lazarskiego
uniwersytet-dsw
wsip
akademia_wsb
uczelnia_korczaka
anagra
wsb_nlu

Members

Członkami Unii są pracodawcy działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności uczelnie, szkoły oraz inne podmioty działające w obszarze edukacji i nauki.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Objectives of activity

Polska Unia Edukacyjna stawia przed sobą ambitne zadanie oddziaływania na kształtowanie ustawodawstwa oraz polityki społecznej i ekonomicznej dotyczącej sektora edukacji i     nauki. Zadaniem PUE jest również kształtowanie wysokich standardów działalności gospodarczej, społecznej, dydaktycznej i naukowej, realizowanej przez podmioty działające w sferze edukacji i nauki.

Podstawowym celem działalności

jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej pracodawców wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Co-operation

Unia jest członkiem Konfederacji Lewiatan oraz Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (European Federation of Education Employers – EFEE).

unnamed copy

Workshop "Modele finansowania niepublicznych uczelni akademickich"

15 marca 2024 w siedzibie Collegium Civitas odbył się workshop na temat finansowania niepublicznych uczelni akademickich, którego organizatorami byli Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych w porozumieniu z Konferencją…

Konferencja "Innovations4Education" w Brukseli

W dniu 1 marca 2024 r. odbyła się w Brukseli konferencja „Innovations4Education”, zorganizowana przez European Trade Union Committee for Education (ETUCE) i European Federation of Education Employers (EFEE), z udziałem Polskiej…
Posiedzenie Zarządu i RN PUE oraz Inauguracyjne posiedzenie Rady CDDiN

Posiedzenie Zarządu i RN PUE oraz Inauguracyjne...

W dniu 2 lutego 2024 r. Zarząd PUE, w obecności RN, powołał następujące osoby w skład  Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN) Polskiej Unii Edukacyjnej w pełnym składzie osobowym. Radę…

Newsletter

Zapisz się do Naszego Newslettera, aby otrzymywać najświeższe informacje na temat działań Polskiej Unii Edukacyjnej

en_GBEnglish