Cele działalności

Polska Unia Edukacyjna stawia przed sobą ambitne zadanie oddziaływania na kształtowanie ustawodawstwa oraz polityki społecznej i ekonomicznej, dotyczącej sektora edukacji i nauki. Zadaniem PUE jest również kształtowanie wysokich standardów działalności gospodarczej, społecznej, dydaktycznej i badawczej, realizowanej w sferze edukacji i nauki.

W roku 2021 Polska Unia Edukacyjna utworzyła w tym celu Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN).

Podstawowym celem działalności PUE

jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej pracodawców.

Misją Polskiej Unii Edukacyjnej jest kształtowanie wysokich standardów oraz doskonalenie polskiej edukacji i nauki.

Współpraca

Polska Unia Edukacyjna jest członkiem Konfederacji Lewiatan oraz Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (European Federation of Education Employers – EFEE).
unnamed copy

O nas

POLSKA UNIA EDUKACYJNA

Polska Unia Edukacyjna jest organizacją dobrowolną, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządowej, zrzeszającą podmioty działające w obszarze edukacji i nauki lub wspomagające ten obszar. Celem działania Polskiej Unii Edukacyjnej jest reprezentowanie, doskonalenie, oraz kształtowanie obrazu polskiej edukacji i nauki.

Za początek swojej działalności Polska Unia Edukacyjna przyjmuje pierwsze Walne Zgromadzenie Członków, które miało miejsce 15 stycznia 2000 roku.

tlo_008

Zarząd Polskiej Unii Edukacyjnej

Mieczysław Błoński

Prezes Zarządu

Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego

Roman Cieślak

Wiceprezes Zarządu

Rektor Uniwersytetu SWPS

Maciej Kolasiński

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes i Dyrektor Pionu Rozwoju Akademickiego |

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito

Jadwiga Koralewicz

Wiceprezes Zarządu

Prezydent Collegium Civitas

Maria Kotowska

Wiceprezes Zarządu

Dyrektorka Biura Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I SLO

Anna Sobala-Zbroszczyk

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO

Rada Nadzorcza Polskiej Unii Edukacyjnej

Jerzy Malec

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Prorektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Marta Adamczyk

Członek Rady Nadzorczej

Rektor Akademii Górnośląskiej

Witold Bielecki

Członek Rady Nadzorczej

Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego

Grzegorz Cygonik

Członek Rady Nadzorczej

Doradca Zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA (WSiP)

Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Rektor Akademii WSB

Zygmunt Puchalski

Członek Rady Nadzorczej

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

pl_PLPolish