Pismo PUE z 9.09.2020 r. do Wiceministrów Wojciecha Maksymowicza i Anny Budzanowskiej r. w sprawie zorganizowania z inicjatywy MNiSW przez NCBiR konkursu „Uczelnia Cyfrowa”

9 września, 2020

Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister,

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy (związanego z ze środkami na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności przyznanymi Polsce przez Unię Europejską), zgłaszamy propozycję konkursu dedykowanego polskim uczelniom wyższym publicznym i niepublicznym, który umożliwiłby im osiągnięcie statusu uczelni cyfrowych.

Wraz z pojawieniem się pandemii, zgodnie z rekomendacjami MNiSW, polskie uczelnie wyższe w możliwie najkrótszym czasie, wykorzystały własne zasoby, posiadaną infrastrukturę i kompetencje, dostosowując się ad hoc do warunków lock-down i zdalnego nauczania.

Biorąc pod uwagę przedłużającą się pandemię oraz zmieniające się okoliczności, które wskazują, że zdalna forma edukacji stanie się stałym elementem procesu kształcenia na uczelniach wyższych, a cyfryzacja badań zjawiskiem powszechnym, konieczne jest wdrożenie dalszych, obecnie już systemowych działań, umożliwiających uczelniom sprawne funkcjonowanie w konkurencyjnym świecie cyfrowym, w sferze globalnej, współczesnej dydaktyki i nauki. Konkurs „UCZELNIE CYFROWE”, którego wstępne założenia przedstawiamy poniżej, może stać się odpowiedzią na potrzeby uczelni wyższych w kontekście dalszych światowych wyzwań związanych z cyfryzacją.

Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej, środki przeznaczone na ożywienie gospodarczo-społeczne, które mają być dystrybuowane w Polsce w ramach Krajowego Plan Odbudowy, wydają się być najbardziej właściwym strumieniem finansowania dla tego typu działań, zrównujących polskie uczelnie z ich zagranicznymi odpowiednikami.

Przedstawiamy zatem w załączeniu założenia konkursu „UCZELNIE CYFROWE” i zwracamy się z prośbą o włączenie tej koncepcji do Krajowego Planu Odbudowy.

Z wyrazami szacunku
Dr Mieczysław Błoński
Prezes Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej

pl_PLPolish