Publikacje

Publikacje

Polska Unia Edukacyjna promuje publikacje zajmujące się doskonaleniem edukacji i nauki. Niektóre z nich przedstawiamy poniżej.

Empowering Students’ Awareness for a Personalized Career Development. An Approach to Discover, Experiment, and Learn

This book provides university administrators, professors, and career specialists with a comprehensive introduction to the BE(A)ST (BE Aware Student) approach. The BE(A)ST approach aims at enhancing students’ awareness of personalized career development, fostering a connection between their professional identity, beliefs, and actions to support career awareness. With the BE(A)ST approach, we provide a solution to improve the alignment between the career and the life of our students. The Personalized Career Development (PCD) course based on the BE(A)ST approach and described in this book is the result of three research programs focused on the development of the method and on its adaptation, scientific validation, and dissemination.

https://www.wuw.pl/product-pol-17199-Empowering-Students-Awareness-for-a-Personalized-Career-Development-An-Approach-to-Discover-Experiment-and-Learn-EBOOK.html

Przykłady materiałów i stron informacyjnych nt. korzystania z ChatGPT w dydaktyce (przy różnych zagranicznych uczelniach)

!! Practical Responses to ChatGPT and Other Generative AI — Montclair State University Office for Faculty Excellence!!

ChatGPT — University of California at Irvine Division of Teaching Excellence and Innovation

AI-Generated Content in the Classroom: Considerations for Course Design — Illinois State University Center for Integrated Professional Development

ChatGPT: A Brief Introduction and Considerations for Academic Integrity — the Johns Hopkins University Center for Teaching Excellence & Innovation

ChatGPT and AI Composition Tools — Washington University in St. Louis Center for Teaching and Learning. The syllabus template has been updated to mention ChatGPT.

FAQ: ChatGPT in the Classroom — by Andrew Maynard for Arizona State University

ChatGPT Resources for Faculty — University of Pittsburgh Center for Teaching and Learning

 

DO POLITYKI: https://juangutierrezco.files.wordpress.com/2023/08/guidelines-for-the-use-of-artificial-intelligence-in-university-contexts-v5.0.pdf  6 – 7  strona RESOURSES for TECHERS.

What Is ChatGPT Doing … and Why Does It Work? - Stephen Wolfram

It’s Just Adding One Word at a Time

That ChatGPT can automatically generate something that reads even superficially like human-written text is remarkable, and unexpected. But how does it do it? And why does it work? My purpose here is to give a rough outline of what’s going on inside ChatGPT—and then to explore why it is that it can do so well in producing what we might consider to be meaningful text. I should say at the outset that I’m going to focus on the big picture of what’s going on—and while I’ll mention some engineering details, I won’t get deeply into them. (And the essence of what I’ll say applies just as well to other current “large language models” [LLMs] as to ChatGPT.)

The first thing to explain is that what ChatGPT is always fundamentally trying to do is to produce a “reasonable continuation” of whatever text it’s got so far, where by “reasonable” we mean “what one might expect someone to write after seeing what people have written on billions of webpages, etc.”

Innovation through prompting - Ethan Mollick

If you have been reading my Substack (or my new book, which made the New York Times bestseller list!), you know that one of the things I find most exciting about AI is its potential for expanding the number of people able to produce and share useful innovations. I am particularly interested in how prompts can work as a sort of “program in prose” that can be tailored to many different industries and fields, and which can be created by non-technical experts.

This works because LLMs are extremely powerful tools that are remarkably easy to use, and whose capabilities can be wielded by anyone who can write or speak. And, while there are reasons to build more complex technological solutions, simple prompts given to a GPT-4 class chatbot can allow non-programmers to accomplish impressive things. Plus, while barriers to access remain, it helps that you can use LLMs on a mobile phone, and that powerful models are rapidly getting cheaper to use (the big news last week was the release of Llama 3, the open source AI from Meta that is already better than ChatGPT-3.5, and which will dramatically lower the prices for advanced AI access). This makes LLMs a good base on which to innovate.

But what does democratizing innovation with AI prompts actually look like? We have a new paper out today that tries to show one potential path. It specifically focuses on education, but I think the lessons are broadly applicable.

Raport Collegium Da Vinci „Polska edukacja w cieniu AI”

Włączając się w dyskusję o przyszłości polskiej edukacji, zapraszamy do lektury raportu „Polska edukacja w cieniu AI”. Jest to jedno z pierwszych w naszym kraju tak kompleksowych, empirycznych opracowań odnoszących się do zmian, jakie w związku z rozwojem potencjału i możliwości sztucznej inteligencji zachodzą i zachodzić będą zarówno w systemie edukacji, jak i na rynku pracy. Rynku, od którego wszystko się zaczyna, bo jego transformacja powinna ściśle korespondować ze zmianami w systemie edukacji. Bez tego sprzężenia „produkować” będziemy nadal absolwentów nieprzygotowanych do funkcjonowania w świecie przekwalifikowalności i moblilności. Dyskutując jednocześnie o możliwych zmianach w systemie edukacji i na rynku pracy związanych z rozwojem AI, nie możemy też zapominać o wynikających z nich zagrożeniach. I taka jest też struktura naszego raportu. Znajdują się w nim nie tylko wyniki badań dotyczące wskazanych wyżej obszarów – rynku pracy, edukacji i bezpieczeństwa, ale też komentarze ekspertów – naukowców i praktyków biznesu. Różne podejścia i różne perspektywy. Ciekawa wyprawa do świata AI. A czy na linii człowiek – sztuczna inteligencja czeka nas wymuszona koegzystencja, czy idealne partnerstwo i czy ziści się wizja świata będącego połączeniem Matrixa z Terminatorem, pewnie wszyscy wkrótce się przekonamy” /Autorzy: Klaudia Bączyk-Lesiuk Krzysztof Patkowski Marek Zieliński/.
„Tocząca się dzisiaj w Polsce dyskusja o wpływie AI na edukację i rynek pracy ma przede wszystkim charakter ekspercki – cały czas brakuje badań pokazujących realną skalę tego zjawiska, a także postawy i zachowania temu towarzyszące. Zrealizowany projekt ma tę lukę wypełnić”. /Dr hab. Marek Zieliński, prof. CDV, Rektor Collegium Da Vinci/

Guidance for generative AI in education and research, 2023

Publicly available generative AI (GenAI) tools are rapidly emerging, and the release of iterative versions is outpacing the adaptation of national regulatory frameworks. The absence of national regulations on GenAI in most countries leaves the data privacy of users unprotected and educational institutions largely unprepared to validate the tools.
UNESCO’s first global guidance on GenAI in education aims to support countries to implement immediate actions, plan long-term policies and develop human capacity to ensure a human-centred vision of these new technologies.The guidance presents an assessment of potential risks GenAI could pose to core humanistic values that promote human agency, inclusion, equity, gender equality, linguistic and cultural diversities, as well as plural opinions and expressions.
It proposes key steps for governmental agencies to regulate the use of GenAI including mandating the protection of data privacy and considering an age limit for their use. It outlines requirements for GenAI providers to enable their ethical and effective use in education.
The guidance stresses the need for educational institutions to validate GenAI systems on their ethical and pedagogical appropriateness for education. It calls on the international community to reflect on their long-term implications for knowledge, teaching, learning and assessment.
The publication offers concrete recommendations for policy-makers and education institutions on how the uses of GenAI tools can be designed to protect human agency and genuinely benefit students, teachers and researchers.

Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją? Warszawa 2022

W ramach projektu ZRK2 przygotowany został raport zatytułowany Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację. Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją? Dokument ten prezentuje zależności między edukacją a sztuczną inteligencją i uzasadnia konieczność rozwijania kompetencji cyfrowych wśród Polaków. Pokazuje ponadto, jak nowe kierunki rozwoju gospodarczego dzisiejszych społeczeństw wymuszają konieczność dokonywania zmian w edukacji oraz w sposobie myślenia o kwalifikacjach. Wyjaśnia też, dlaczego rozumienie i umiejętność stosowania AI staną się ważnymi elementami przyszłych kwalifikacji.

CDV-WAY#1 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy. Przewodnik dla Trenera, Poznań 2020

Poradnik ten ma dwa cele. Pierwszym z nich jest zainspirowanie Cię do projektowania kursów e-learningowych, które współcześnie odgrywają bardzo istotną rolę w procesie dydaktycznym, nie tylko na uczelniach wyższych, ale również w edukacji pozaformalnej. Drugim celem jest poprowadzenie Cię „krok po kroku” przez wszystkie etapy projektowania kursu e-learningowego. Poszczególne „kroki” poradnika są efektem ponad rocznych działań warsztatowych zespołu ds. e-learningu Collegium Da Vinci w Poznaniu. Rozpoczynając działania w tym zakresie, jako zespół postawiliśmy sobie za cel stworzenie nowej metodyki kształcenia zdalnego. Metodyki, która będzie nie tylko dotyczyła samego konstruowania kursu, ale również wszystkich czynności związanych z procesem e-learnigowym.
Całość materiału składa się z 7 kroków nazwanych przez nas: Refleksja, Empatyzacja, Walidacja, Projektowanie, Produkcja, Sprzedaż, (Over)Delivery. Każdy z nich jest istotny ze względu na to, że proces projektowania kursów e-learningowych powinien być rozumiany całościowo, a nie wyłącznie jako opracowanie materiałów dydaktycznych.

CDV-WAY#2 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy. Poradnik metodyczny dla Trenera, Poznań 2020

Druga część CDV-way#2 jest metodyczną kontynuacją części poświęconej kształceniu zdalnemu. Przeznaczona jest dla trenerów i wykładowców prowadzących zajęcia zarówno zdalne, jak i stacjonarne (w sali dydaktycznej/szkoleniowej). Uniwersalizm podręcznika wynika z naszej wiary w to, że określone elementy metodyczne projektowania zajęć dla studentów/słuchaczy powinny być podstawowym elementem warsztatu pracy każdego dydaktyka – bez względu na staż pracy, czy formę prowadzenia zajęć. Komplementarnym elementem podręcznika jest:
  • Narzędziownik, czyli opis wybranych narzędzi informatycznych do tworzenia materiałów dydaktycznych oraz organizacji pracy podczas zajęć.
  • Metodnik, czyli zestawienie metod aktywizujących do wykorzystania podczas zajęć.

Andrzej Rozmus, Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej, 2018

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja autorstwa dr. Andrzeja Rozmusa zatytułowana „Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej”. Autor, na codzień Prorektor ds. Nauczania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, podejmuje głęboką refleksję nad wpływem transformacji ustrojowej i neoliberalnych reform na obszar szkolnictwa wyższego w Polsce. Refleksje te dotyczą wymiaru ideologicznego, organizacji procesu kształcenia i praktyki dydaktycznej oraz wymiaru instytucjonalnego edukacji akademickiej. Publikacja uwzględnia również zmiany wprowadzane Konstytucją dla Nauki. Przedstawione wnioski mają silne umocowanie w przeprowadzonych przez autora badaniach empirycznych społeczności studenckiej. Książka ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Bogusław Śliwerski, A. Rozmus (red.), Alternatywy w edukacji, 2018

Książka, skupiająca refleksje entuzjastów i praktyków edukacji, porusza zagadnienia kluczowe dla rozwoju współczesnej edukacji. Prof. Bogusław Śliwerski analizuje zjawisko i rolę alternatywnej edukacji. Dr Andrzej Rozmus skoncentrował swoje rozważania na idei i uwarunkowaniom edukacji alternatywnej. Pomiędzy tymi „manifestami” znalazły się refleksje poświęcone m.in. innowacjom w edukacji z perspektywy pedagogiki innowacyjności, miejscu dzieci uzdolnionych w systemie edukacji, czy problemom dzieci uzdolnionych matematycznie. Różnorakie problemy analizowane są przez pedagogów przez pryzmat ich szkolnej codzienności, w publikacji widoczny jest silnie empiryczny akcent. Książka jest lekturą obowiązkową dla wszystkich, którzy są zainteresowani kształtowaniem procesów kształcenia w zgodzie ze współczesnymi trendami i potrzebami. Książka ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
pl_PLPolish