Publikacje

Publikacje

Polska Unia Edukacyjna promuje publikacje zajmujące się doskonaleniem edukacji i nauki. Niektóre z nich przedstawiamy poniżej.

Guidance for generative AI in education and research, 2023

Publicly available generative AI (GenAI) tools are rapidly emerging, and the release of iterative versions is outpacing the adaptation of national regulatory frameworks. The absence of national regulations on GenAI in most countries leaves the data privacy of users unprotected and educational institutions largely unprepared to validate the tools.
UNESCO’s first global guidance on GenAI in education aims to support countries to implement immediate actions, plan long-term policies and develop human capacity to ensure a human-centred vision of these new technologies.The guidance presents an assessment of potential risks GenAI could pose to core humanistic values that promote human agency, inclusion, equity, gender equality, linguistic and cultural diversities, as well as plural opinions and expressions.
It proposes key steps for governmental agencies to regulate the use of GenAI including mandating the protection of data privacy and considering an age limit for their use. It outlines requirements for GenAI providers to enable their ethical and effective use in education.
The guidance stresses the need for educational institutions to validate GenAI systems on their ethical and pedagogical appropriateness for education. It calls on the international community to reflect on their long-term implications for knowledge, teaching, learning and assessment.
The publication offers concrete recommendations for policy-makers and education institutions on how the uses of GenAI tools can be designed to protect human agency and genuinely benefit students, teachers and researchers.

Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją? Warszawa 2022

W ramach projektu ZRK2 przygotowany został raport zatytułowany Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację. Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją? Dokument ten prezentuje zależności między edukacją a sztuczną inteligencją i uzasadnia konieczność rozwijania kompetencji cyfrowych wśród Polaków. Pokazuje ponadto, jak nowe kierunki rozwoju gospodarczego dzisiejszych społeczeństw wymuszają konieczność dokonywania zmian w edukacji oraz w sposobie myślenia o kwalifikacjach. Wyjaśnia też, dlaczego rozumienie i umiejętność stosowania AI staną się ważnymi elementami przyszłych kwalifikacji.

CDV-WAY#1 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy. Przewodnik dla Trenera, Poznań 2020

Poradnik ten ma dwa cele. Pierwszym z nich jest zainspirowanie Cię do projektowania kursów e-learningowych, które współcześnie odgrywają bardzo istotną rolę w procesie dydaktycznym, nie tylko na uczelniach wyższych, ale również w edukacji pozaformalnej. Drugim celem jest poprowadzenie Cię „krok po kroku” przez wszystkie etapy projektowania kursu e-learningowego. Poszczególne „kroki” poradnika są efektem ponad rocznych działań warsztatowych zespołu ds. e-learningu Collegium Da Vinci w Poznaniu. Rozpoczynając działania w tym zakresie, jako zespół postawiliśmy sobie za cel stworzenie nowej metodyki kształcenia zdalnego. Metodyki, która będzie nie tylko dotyczyła samego konstruowania kursu, ale również wszystkich czynności związanych z procesem e-learnigowym.
Całość materiału składa się z 7 kroków nazwanych przez nas: Refleksja, Empatyzacja, Walidacja, Projektowanie, Produkcja, Sprzedaż, (Over)Delivery. Każdy z nich jest istotny ze względu na to, że proces projektowania kursów e-learningowych powinien być rozumiany całościowo, a nie wyłącznie jako opracowanie materiałów dydaktycznych.

CDV-WAY#2 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy. Poradnik metodyczny dla Trenera, Poznań 2020

Druga część CDV-way#2 jest metodyczną kontynuacją części poświęconej kształceniu zdalnemu. Przeznaczona jest dla trenerów i wykładowców prowadzących zajęcia zarówno zdalne, jak i stacjonarne (w sali dydaktycznej/szkoleniowej). Uniwersalizm podręcznika wynika z naszej wiary w to, że określone elementy metodyczne projektowania zajęć dla studentów/słuchaczy powinny być podstawowym elementem warsztatu pracy każdego dydaktyka – bez względu na staż pracy, czy formę prowadzenia zajęć. Komplementarnym elementem podręcznika jest:
  • Narzędziownik, czyli opis wybranych narzędzi informatycznych do tworzenia materiałów dydaktycznych oraz organizacji pracy podczas zajęć.
  • Metodnik, czyli zestawienie metod aktywizujących do wykorzystania podczas zajęć.

Andrzej Rozmus, Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej, 2018

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja autorstwa dr. Andrzeja Rozmusa zatytułowana „Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej”. Autor, na codzień Prorektor ds. Nauczania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, podejmuje głęboką refleksję nad wpływem transformacji ustrojowej i neoliberalnych reform na obszar szkolnictwa wyższego w Polsce. Refleksje te dotyczą wymiaru ideologicznego, organizacji procesu kształcenia i praktyki dydaktycznej oraz wymiaru instytucjonalnego edukacji akademickiej. Publikacja uwzględnia również zmiany wprowadzane Konstytucją dla Nauki. Przedstawione wnioski mają silne umocowanie w przeprowadzonych przez autora badaniach empirycznych społeczności studenckiej. Książka ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Bogusław Śliwerski, A. Rozmus (red.), Alternatywy w edukacji, 2018

Książka, skupiająca refleksje entuzjastów i praktyków edukacji, porusza zagadnienia kluczowe dla rozwoju współczesnej edukacji. Prof. Bogusław Śliwerski analizuje zjawisko i rolę alternatywnej edukacji. Dr Andrzej Rozmus skoncentrował swoje rozważania na idei i uwarunkowaniom edukacji alternatywnej. Pomiędzy tymi „manifestami” znalazły się refleksje poświęcone m.in. innowacjom w edukacji z perspektywy pedagogiki innowacyjności, miejscu dzieci uzdolnionych w systemie edukacji, czy problemom dzieci uzdolnionych matematycznie. Różnorakie problemy analizowane są przez pedagogów przez pryzmat ich szkolnej codzienności, w publikacji widoczny jest silnie empiryczny akcent. Książka jest lekturą obowiązkową dla wszystkich, którzy są zainteresowani kształtowaniem procesów kształcenia w zgodzie ze współczesnymi trendami i potrzebami. Książka ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
pl_PLPolish