kfon

+48 734463123

kfon@bednarska.edu.pl

ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej zrzesza ponad 60 podmiotów, które prowadzą około 200 placówek oświatowych w całej Polsce. KFON organizuje współpracę i wymianę doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych pomiędzy szkołami , prowadzi szkolenia dla nauczycieli, na corocznych Ogólnopolskich Konferencjach KFON omawiane są aktualne problemy i podejmowane wspólne decyzje dotyczące ich rozwiązania oraz wręczane Certyfikaty KFON dla najlepiej pracujących szkół.

Osoba reprezentująca w PUE: dr Krystyna Starczewska – Prezes KFON, tel.: 600 390 150

Działalność: Organizowanie współpracy niepublicznych placówek oświatowych z terenu całej Polski zrzeszonych w KFON.

Rok założenia: 1992

pl_PLPolish