Walne Zgromadzenie PUE

20 stycznia, 2023

 20 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Unii Edukacyjnej. Zaproszeni goście mówili o jej dorobku i przekazali życzenia dalszego jej rozwoju.

Walne Zgromadzenie wybrało Radę Nadzorczą PUE na następną kadencję w osobach Jerzego Malca (Przewodniczącego) oraz Marty Adamczyk, Witolda Bieleckiego, Grzegorza Cygonika, Zdzisławy Dacko-Pikiewicz i Zygmunta Puchalskiego (Członków). W przerwie WZ odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PUE.

Na następne dwa lata został powołany Zarząd PUE w składzie Mieczysław Błoński (Prezes) oraz Roman Cieślak, Maciej Kolasiński, Jadwiga Koralewicz, Maria Kotowska i Anna Sobala-Zbroszczyk (Wiceprezesi).

pl_PLPolish